bvop Közadatkereső iso9001 nat_mir

Sopronkőhidai Kft.
Székhely: 9407 Sopronkőhida,
Pesti Barnabás u. 25.
Adószám: 11130888-2-51
Cégjegyzékszám: 08-09-003769

Cégtörténet

A Sopronkőhidai bv. intézet, illetve a Kft. történetét tekintve a 19. század végére kell visszanyúlnunk. A börtön hivatalos átadására 1884-ben került sor, az ezt követő első évtizedekben az elítéltek büntetési idejük első harmadában csak a magánzárkán voltak foglalkoztathatók. A mesteremberek általában a szakmájukat űzték tovább, a többiek kosarat fontak, foltoztak, szőttek. Munkaválasztási joguk nem volt, a kijelölt munkát kötelesek voltak elvégezni. A hivatalos munkaidő 11-12 óra volt, általában azonban ennél kevesebbet dolgoztak.

A zárkán kívüli munkáltatást kezdetben mindössze néhány kisebb műhely jelentette, pár évvel később azonban már nyomda, kosárfonó és lakatosműhely is működött, s nagy jelentőséggel bírt a cipészet is.

A századfordulón a belső munka dominált. A házi munkákon kívül, ipari jellegű tevékenységet is végeztek. Ezek elsősorban intézeti célokat szolgáltak, a bérleti rendszerben foglalkoztatott fogvatartottak viszont a vállalkozóknak termeltek.  

Az I. világháború alatt a munkáltatási lehetőségek beszűkültek, a fenti iparnemek megszűntek, a fegyencek foglalkoztatása hosszú évekig megoldatlan maradt. Az új, bérleti rendszerű üzemek 1923-tól kezdtek ismét működni. Jellemző volt a mezőgazdasági jellegű foglalkoztatás is. A rabgazdaság földterülete az idők folyamán egyre zsugorodott, a mezőgazdasági tevékenység véglegesen 1973-ban szűnt meg.

A fogvatartottak munkáltatását elsődlegesen biztosító vállalati rendszerű tevékenység kisebb-nagyobb szüneteket követően a Sopronkőhidai Szövőgyár megalapításával 1955 őszén indult újra. Meghatározó a textilipari, ezen belül a szövödei tevékenység volt. Új tevékenységi körök meghonosítására az 1960-as évek elejétől került sor. Foglalkoztak üvegbefonással, kábelbontással, s ekkor indult meg a konfekcióipari üzem működése is, melyben részben a szövőgyárban termelt, részben más cégektől beszerzett alapanyagokból elsősorban munkaruhákat és közületi ágyneműket készítettek.

A foglalkoztatás szervezeti formája 1994-ben változott meg, a vállalat Sopronkőhidai Szövő- és Ruhaipari Kft. néven gazdasági társasággá alakult és az intézettől szervezetileg és irányításilag is elkülönült. A gazdaságtalan tevékenységek leépítése, és a profilváltás miatt a cég neve 2005-ben Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft-re módosult.

Üzemépület